behorigheter

Trygg renovering

Våra hantverkare har alla behörigheter och certifikat som behövs. För att en godkänd entreprenad ska kunna verka måste vi ha följande behörigheter:

 • Byggkeramikrådet
 • Electrical Safety Agency
 • Plattsättnings Entreprenörers Riksförening

Elsäkerhetsverket är den myndighet som är ansvarig för tekniska säkerhetsfrågor inom elområdet.

Byggkeramikrådet

Vi är anslutna till Byggkeramikrådet (BKR) och detta försäkrar dig om att alla arbeten utförs fackmässigt enligt Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV).

trygg hansa Skadeförsäkring

Med detta kan ni känna er trygga med att er renovering utförs helt enligt alla gällande branschregler och med full dokumentation.

PLATTSINGNINGS ENTREPRENØRERS RIKSFÖRENING

PER, Plattsättnings Entreprenörers Riksförening utvecklar tekniskt bra lösningar inom plattsättningsområdet.

Trygg renovering med Bygg & Veonarenovering

Trygg renovering

 • Fast pris
 • Alla behörigheter
 • Fast tidsplan
 • Dedikerad projektledare
 • 2 års garanti
 • 10 års ansvarstid
 • Kostnadsfri offert
 • Skriftligt avtal med Hantverkarformulär 14
 • Maximalt ROT-avdrag
 • Enbart betalning efter utförda moment